Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 52, 2ος Όροφος, Αθήνα, 11528 +302107291741
Κύστεις
  • Text Hover

Τί είναι;

Οι κύστεις βρίσκονται συνήθως κάτω από το δέρμα σαν μικρά σακουλάκια, τα οποία περιέχουν υγρά ή ημιστέρεα υλικά. Στο δέρμα αναπτύσονται συνήθως οι σμηγματογόνες κύστεις, οι οποίες οφείλονται σε μόλυνση και απόφραξη των σμηγματογόνων αδένων.

Διακρίνονται σε φλεγμένουσες και μη φλεγμένουσες, οργανωμένες καλά με τοιχώματα κύστεις.


Πώς αντιμετωπίζονται; 


Αντιμετωπίζονται χειρουργικά. 

Οι φλεγμένουσες διανοίγονται και καθαρίζονται με συχνές αλλαγές γαζών, μέχρι να "κλείσουν" οριστικά.'

Οι μη φλεγμένουσες αφαιρούνται χειρουργικά ολόκληρες και ακολουθεί συρραφή της τομής.